Eestist osales SLT4AA projektis neli kooli: Suure-Jaani Kool, Suure-Jaani Gümnaasium, Juhan Liivi nimeline Alatskivi Keskkool ning Tallinna Õismäe Vene Lütseum.

image001Suure- Jaani Kool on Viljandimaal Suure- Jaani vallas asuv üldhariduskool,

mis tegi 2014.a. õppeaasta alguses läbi koolivõrgu korrastamise eesmärgil struktuurimuutuse. Varasemad Sürgavere lasteaed-algkool, Kildu põhikool ning Tääksi põhikool liideti Suure-Jaani gümnaasiumi põhikooliosaga ning sellest tekkiski Suure-Jaani Kool õppekohtadega Kildul, Sürgaveres, Tääksis ja Suure-Jaanis.

Alates 2016.a. õppeaastast kolis Kildu õppekoht Vastemõisa. Suure-Jaani Kool on koolieelne lasteasutus ja põhikool, kus õpib 291 õpilast ning õpe toimub kõigil kolmel põhikooliastmel (1.-9. klass). Koolil on tegevuskohad Suure-Jaanis (1.-9. klass), Sürgaveres (1.-6. klass), Tääksis (1.-6. klass) ning Vastsemõisas (1.-6. klass), lisaks lasteaiarühm Sürgaveres ja Tääksis.

Koolis töötab 2015/16. õppeaastal 52 pedagoogi 27 õpetajakohal, neist 9 annavad tunde Vastsemõisas, 25 Suure-Jaanis, 6 Sürgaveres ning 7 Tääksis. 4 pedagoogi annavad tunde mitmes õppekohas. 52 pedagoogist vastab kvalifikatsiooninõuetele 46.

Kooli põhiülesanne on säilitada hea maine ja usaldusväärsus kohalikus kogukonnas ja ühiskonnas, võimaldada kõigile õppijatele võimetekohane kvaliteetne haridus ja tagada eelkoolieelses eas lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

Kooli kodulehekülg: http://sjk.edu.ee/

Allikas:

Suure-Jaani Kooli arengukava 2016-2019 (http://sjk.edu.ee/dokumendid/arengukava/SuureJaani34_lisa.pdf)

image003Suure Jaani Gümnaasium on Viljandimaal Suure- Jaani vallas asuv vallale kuuluv gümnaasium. Koolis õpib 57 õpilast 3 klassikomplektis. Õpilaskonna moodustavad peamiselt Suure-Jaani vallas elavad lapsed.

Suure-Jaani Gümnaasium on nii üldharidusliku kui ka kõrgkooliks ettevalmistava suunitlusega. Gümnaasiumis on arendamisel neli õppesuunda: sotsiaalsuund, spordisuund, kutsesuund, loomesuund.

Alates 01. september 2011. a liideti Suure-Jaani Gümnaasiumiga Suure-Jaani Huvikool.

Gümnaasiumi kollektiivis on 20 aineõpetajat, 12 huvikooliõpetajat. Huvikooli ringidest võtab osa

97 õpilast. Võõrkeeltena õpetatakse inglise, vene ja soome keelt.

image004

Kooli kodulehekülg: http://www.sjg.edu.ee/

Allikas:

Suure-Jaani Gümnaasiumi arengukava 2016-2020 ( http://www.sjg.edu.ee/dokumendid/sjg/SJG_Arengukava_2016-2020_28.04.pdf )

image005Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkool on Tartumaal Alatskivi vallas asuv vallale kuuluv gümnaasium, kus põhikool ja gümnaasium tegutsevad ühe asutusena. Koolis õpib u 200 õpilast.

2018/19. õppeaastaks korraldatakse kooli gümnaasiumiosa tegevuse järk- järgulise lõpetamise tulemina kool ümber põhikooliks.

image006

Kooli kodulehekülg: http://www.alatskivi.edu.ee/

Allikas:

Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkooli arengukava 2016-2020 (https://drive.google.com/file/d/0B36r3YPbIp8SUXdFZ1dRWWswSHM/view )

image007Tallinna Õismäe Vene Lütseum on eesti/vene õppekeelega munitsipaalkool, mis asub Tallinnas, Haabersti linnaosas ning kus õpib 971 õpilast.

Linnaosas elab 40 000 elanikku, kuid linnaosa prestiiĹži ja aktiivse väikeelamuehitusega seonduvalt elanike arv suureneb. Haabersti praeguse tuumiku moodustab Väike-Õismäe suurpaneelelamutest

koosnev elurajoon, mis on rajatud põhiliselt 1970-ndatel aastatel. Sellele lisanduvad Astangu elurajoon ning Tiskre, Kakumäe, Veskimetsa ja Mustjõe piirkonna ühepereelamud. Väikeelamute põhilisteks hoonestuspiirkondadeks kujunevad Pikaliiva ja Kakumäe, kus käib hetkel ehitustegevus.

Selle nimel, et Haabersti ei kujuneks üksnes jõukaks magalaks kesklinna külje all, pakub Tallinna

Õismäe Vene Lütseum elukoha läheduses head kvaliteetset haridust, mis on üks kindlamaid võimalusi kodutunde tekitamiseks ning elanikkonna püsivamaks, juure tasandil sidumiseks paikkonnaga.

image008

Kodulehekülg: http://www.tovl.tln.edu.ee/

Allikas:

Tallinna Õismäe Vene Lütseumi arengukava 2011-2016

(http://www.tovl.edu.ee/admin/upload/Dokumendid/arengukava_11_16.pdf )

 

SLT4AA projekti tegevuste raames vaadati sügavuti koolide arengukavadesse pöörates eriti tugevat tähelepanu kooli visioonile ning missioonile. Väga huvitavaks osutus rühmatöö, kus koolijuht läks kooli tuleviku aruteluks teise kooli meeskonna juurde – sellest sammust oli kasu mõlemale poolele: nähti oma kooli mõneti kõrvalt eksperdi silmade läbi ning mitmed igapäevased rutiinid said küsimärgi juurde – kas nii on vaja ja miks niimoodi koolis talitatakse.

Projekti lõppkonverents toimus Ungaris Debrecenis, kus osalesid esindajad kolmest koolist. Nende muljed ja seisukohad konverentsilt on väga ilmekalt välja toonud Jana Tondi MISA kodulehel kirjutises „Õppeedukuse tagavad kõik õppeprotsessi osapooled“ ( http://www.meis.ee/uudised?news_id=963#2).

Jana Tondi (MISA) väidab, et õpitulemus ja kvaliteet ei sõltu ainult õpetatavast materjalist, õpetajast ning õppijast, vaid paljudest nüanssidest, mis jäid kõlama ka projekti seminaridel ja lõpuüritusel. „Koolis või muus õppeasutuses lasub õpiprotsessi eduka tulemuse saavutamise vastutus kõigil organisatsiooni töötajatel, mitte vaid (keele)õppijal ja õpetajal. Kvaliteedi tagamiseks on tähtis kogu protsessi süsteemne analüüs, olgu see siis rahulolu-uuring või vestlus, omavahelised kokkulepped ja nendest kinnipidamine ning regulaarne tulemuste ülevaatamine. Tähtis on ka see, mida analüüsitakse – hindeid, kohalkäimist, rühmade või klasside arvu, eksamitulemusi või õppekava täitmist. Samuti on vaja arvestada üksteise eesmärkide ja soovidega. Küsida, kas õppija üldse teab, mida õpetaja temalt ootab? Kas õpetaja teab, mida õpilane tunnist loodab saada? Ootused ei ole alati üheselt mõistetavad, nendest on vaja rääkida,“ selgitab ta.

image009

Suure-Jaani Kooli õpetajad tööhoos.

SLT4AA projekti koolide meeskonnad kinnitasid üsna üksmeelselt projekti lõppedes, et tajuvad märksa paremini võimalusi, mida juhtimismeetoditega on võimalik koolis õpitulemuslikkuse tõstmiseks ette võtta. Väga kasulikuks loeti ka Debreceni konverentsilt saadud teiste riikide kooliprobleemide tõlgendusi sealsete koolimeeskondade liikmete endi käest. Tõdeti, et nüüd on palju parem minna oma kooli, sest teatakse, et Eestis on paljud asjad märksa paremini toimivad kui mitmetes teistes Ida-Euroopa riikides ning, et hariduse poolest ei pea Eesti kool kindlasti häbenema ei kvaliteedi ega õppetingimuste pärast.

Õppetöö Alatskivi Keskkoolis

Projekti lõppfaasis pöörati suuremat tähelepanu kooli tulemuslikkuse indikaatorite väljatöötamisele. See võimaldab kooli juhtmeeskonnal saada vajalikku informatsiooni kooli toimimise tulemuslikkusest ning vastavalt langetada tõenduspõhiseid juhtimisotsuseid. Kool olles sõnastanud oma visiooni ja missiooni, suutes jälgida ja mõõta oma igapäevast tegevust (tulemusindikaatorite väärtused) on suuteline langetama asjalikke ning tulemuslikkuse tõusule suunavaid otsuseid ning alustama vajalikke protsesse õppeasutuses.

image010

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Website Visitors

Like most website operators, slt4aa.eu collects non-personally-identifying information of the sort that web browsers and servers typically make available, such as the browser type, language preference, referring site, and the date and time of each visitor request. slt4aa.eu’s purpose in collecting non-personally identifying information is to better understand how slt4aa.eu’s visitors use its website.

Gathering of Personally-Identifying Information

Certain visitors to slt4aa.eu’s websites choose to interact with slt4aa.eu in ways that require slt4aa.eu to gather personally-identifying information. The amount and type of information that slt4aa.eu gathers depends on the nature of the interaction.

slt4aa.eu does not disclose personally-identifying information other than as described below. And visitors can always refuse to supply personally-identifying information, with the caveat that it may prevent them from engaging in certain website-related activities.

Protection of Certain Personally-Identifying Information

slt4aa.eu discloses potentially personally-identifying and personally-identifying information only to those of its partners, contractors, and affiliated organizations that (i) need to know that information in order to process it on slt4aa.eu’s behalf. slt4aa.eu will not rent or sell potentially personally-identifying and personally-identifying information to anyone.

Cookies

A cookie is a string of information that a website stores on a visitor’s computer, and that the visitor’s browser provides to the website each time the visitor returns. slt4aa.eu uses cookies to help slt4aa.eu identify and track visitors, their usage of slt4aa.eu website, and their website access preferences. slt4aa.eu visitors who do not wish to have cookies placed on their computers should set their browsers to refuse cookies before using slt4aa.eu’s websites, with the drawback that certain features of slt4aa.eu’s websites may not function properly without the aid of cookies.

Privacy Policy Changes

Although most changes are likely to be minor, slt4aa.eu may change its Privacy Policy from time to time, and in slt4aa.eu’s sole discretion. slt4aa.eu encourages visitors to frequently check this page for any changes to its Privacy Policy. Your continued use of this site after any change in this Privacy Policy will constitute your acceptance of such change.

Scroll to Top